református fazekasok, míg az Alsóvárosi Társulathoz tartozók katolikusok voltak, többségük tálas. A fazekasok többnyire a Vértes felé emelkedő Felsővárosban, a református templom környékén laktak, míg a katolikusok lejjebb, az Alsóvárosban. Voltak vörösedényesek, ők csak mázatlan edényt készítettek és az alsóvárosi céhhez tartoztak. Végül néhány kályhás is dolgozott Csákváron. Hosszú vagy német kemencéjük egészen eltért a többiek által használt klasszikus római és görög kerek katlankemencékkel azonos jellegű kemencéktől. A mesterség e három ága háromféle történelmi hagyomány egymás mellett éléséről tanúskodik. Legarchaikusabb a vörös földel bedörzsölt korsó féle, a klasszikus római edények provinciális utánzására emlékeztet.